(Adams-Stokes' disease) konvülsiyonlu ya da konvülsiyonsuz olarak gelişen kalp bloku ve bilinç kaybı ile karakterize klinik tablo