(tuberculous lymphadenitis; adenitis tuberculosa) tüberküloz lezyonlarının bulunduğu alanları drene edenlenfatiklerin süzüldüğü lenf düğümlerini tutan, büyüten, çoğu olgularda kazeifikasvon nekrozu ve bunun sonucu oluşan fistüllerle seyreden tüberküloz; ayrıca bkz skrofula