(adenohypophysis) kafa tabanındaki sella turcica adı verilen yuvarlakça çukur içerisinde bulunan hipofiz salgı bezinin endokrin salgı üreten ön lobu