(adjuvant) yardımcı, yardım eden; immünolojide bir antijenin antijenik özelliğini arttıran yardımcı madde