(forcnsic anthropology) tümüyle iskeletleşmiş ya da ileri derecede bozulmuş cesetlerin kemiklerini inceleyerek, o kişinin öldüğü sıradaki yaşı, cinsiyeti, boy uzunluğu, ırkı, vücut ağırlığı, sosyoekonomik durumu, mesleği, kemik hastalıkları, vb konularda bilgi edinen, bu bilgilerin ışığında kimlik tesbiti yapan ve ölüm nedenini saptamaya çalışan bilim dalı