(forcnsic sciences) adli konularda çoğu özel uzmanlık eğitimini ve bilgisini gerektiren incelemeleri yapan bilim dallarının oluşturduğu küme