(forensic biology) nesep tayini, çeşitli kan örneklerinin ve vücut sıvılarının karşılaştırılmalı incelenmesi ve idantifikasyonu, her türlü adli mikrobiyoloji uygulamaları, gıda maddelerinin incelenmesi gibi konularda çalışan bilim dalı