(legal autopsy) birden ölüm, çabuk ölüm, kuşkulu ölüm, zorlamalı ölüm, intihar, zehirlenme, vb ölüm olaylarında, hekimin teklifi ve hakim ya da savcının izniyle, ölüm nedenini ortaya çıkarmak amacıyla yapılan otopsi; otopsi sırasında yapılan dış muayenede tıbbi kimlik saptanır, ölüm belirtileri ve zamanı araştırılır, ayrıca ekimoz, kan, boyun omurlarının kırık olup olmadığı,telem, vb cebir ve şiddet bulguları aranır; iç muayenede kafatası açılarak beyin ve kafatası kemikleri, göğüs boşluğu açılarak kalp, akciğerler ve damarlar, karın boşluğu açılarak buradaki organlar ile damarlar incelenir; adli konu haline gelen bir ölüm olayında, ölünün muayenesi hakim ya da savcının katıldığı huzurda hekim ölünün kimliğini saptamaya ve dış belirtilerle ölüm nedeninin tesbitini yapmaya çalışır, otopside birisi adli tabip olan iki hekim bulunmalıdır, adli tabip ya da iki hekim bulunamadığı koşullarda bir otopsi tek hekim tarafından yapılabilir, ölenin son hastalığında tedaviyi yapan hekime otopsi yaptırılmaz