(forensic pathology) otopsi yaparak ölüm nedenini ve ölümde etkili olan tüm faktörleri inceleyen, ölüme dolaylı etkisi bulunan olaylar ile ölüm olayı arasındaki nedensellik bağını kuran, tüm bu verileri çeşitli laboratuvar yöntemleriyle araştıran bilim dalı