(forensic psychiatry) akıl hastalıkları ve akli arızaların adli tıp açısından incelenmesi, ilgili kanun maddeleriyle hastalık ya da arıza arasında bağlantı kurulması, bu çalışma sonucunda hukuki ve cezai ehliyet, redayet, farik mümeyizlik, vb konularda bilirkişilik görevi yapan psikiyatri bilim dalı; hukuki ehliyet, ceza ehliyeti, farik ve mümeyyizlik, ahlaki redayet, cinsiyet değişmesi, özel görevlerde bulunan kişilerin bu görevin gerektirdiği ruhsal yeterlilikleri ve adli tıbbın psikiyatri ile ilgili diğer konulan üzerinde çalışan bilim dalı