(legal medicine; medical jurisprudence; forensic medicine) hukuk ve adalet prensiplerinin uygulanabilmesi için tıp bilim dalının olanaklarını kullanan sistem