(Council of Forensic Medicine) Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan, görevleri 14.4.1982 gün ve 2659 sayılı kanunla belirlenmiş, adalet işlerinde bilirkişilik yapmak üzere kurulmuş, yalnızca mahkemeler, hakimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen konuları inceleyen, bu konularda bilimsel ve teknik görüşler veren, ihtisas daireleri ve ihtisas kurullarından oluşan kuruluş; ayrıca bkz ihtisas kurulları, ihtisas daireleri, genel kurul