(forensic traumatology) yasal soruşturma gerektiren her türlü yaralama yaralanma ve ölüm olayı ile ilgili olarak tıbbi kanıtları araştıran, olayın oluş şekli, ölüm ya da sakatlık gibi sonuçlardaki etkinliği, ölüm yaralanma gibi sonuçların kaza, intihar, cinayet olup olmadığının ortaya çıkarılması gibi çalışmaları yapan bilim dalı