(adrenergic) adrenalin gibi etki gösteren; adrenalinle uyarılan; adrenalin salgısını uyaran