(adrenomedullary hormon) sürrenal medullasımn salgıladığı epinefrin ve norepinefrin gibi dolaşım sistemine etkili hormonlar