(aerobic) moleküler oksijen varlığında yaşabilcn/gelişebilen/üreyebilen/ etkili olabilen