(aeroembolism) baş, boyun, kalp yaralanmaları/ameliyatları ile kriminal abortuslarda ve dekompresyon hastalığında havanın kan dolaşımına girmesi; hava embolizmi