(aphasia) beyin korteksindeki konuş ma merkezinin etkilendiği lezyonlar sırasında görülen, kelimelerin anlaşılması ve söylenmesinde bozuklukla karakterize tablo