(affect) emosyonel halin dışa vurum şekli; duygulanım; duyarlık; teessür