(affectepilepsie) psikasteni ve obsessif nörozlarda görülen bir psikojen konvülsiyon türü