(affective psychosis) algılama bozukluğuyla karakterize akıl hastalığı