(afibrinogenemia) kanda, pıhtılaşmayı sağlayan fibrinojen eksikliği/yokluğu