(aphthous stomatitis; stomatitis aphthosa) ağız mukozasında, üzeri fibrinle örtülü, çevresi kırmızı, bir ya da birkaç adet yüzeyel ülser varlığıyla karakterize, sık sık yineleyen, nedeni bilinmeyen,Behçet hastalığındaki önemli bulgulardan olan stomatit türü; aft