(opium) Papaver somniferum bitkisinin kapsüllerinin çizilmesiyle elde edilen, içerisinde morfin, kodein, tebain, papavcrin ve nikotin gibi alkoloidleri içeren, acı, kötü kokulu madde