(agalactia) lohusa kadında memede süt salgısı yokluğu/azlığı