(agenesia, agenesis) bir organın doğumsal olarak taslağının bile bulunmayışı; bir doku veya organın doğumsal eksikliği