(agglutination) bir sıvı içerisindeki madde ve hücrelerin birbirleriyle birleşerek oluşturdukları kümelerin sıvının dibine çökmesi; çökelti oluşturma