(agnathia) altçenenin doğumsal olarak tam ya da kısmen eksikliği