(agnosia) duyusal uyaranları kavrama gücünün kaybı