(agrafia) beyin korteksindeki bir lezyon nedeniyle düşündüklerini yaza mama