(agranuiocytosis) kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar, analjezik, antipiretik, antiromatizmal, antiepileptik, antibiyotik gibi ilaçlar, bazı kimyasal maddeler ve irradyasyonun etkisiyle ' kandaki glanülositlerin ileri derecede azalmasına/kaybolmasına bağlı olarak ortaya çıkan yüksek ateş, anjin, yutma zorluğu, mukoza ülserleri, bölgesel lenfadenopati, sedimentasyon hızlanması, solunum ve sindirim sistemi infeksiyonları ile seyreden bağışıklık sistemi bozukluğuyla karakterize tablo; granülositopeni; polimorf lökositlerin eksikliğine bağlı bağışıklık bozukluğu