(aggregation) hücre ve maddelerin önce birbirlerine, sonra da bir yüzeye yapışarak oluşturdukları küme