(heavy metal poisoning) arsenik, kurşun, cıva, antimuan, kadmiyum ve talvum cibi metallerin alınmasıyla meydana gelen zehirlenme