(aspi-ration of foreign substances) ağıza-boğaza-solunum yollarına yabancı bir cismin girmesi ve solunumu engellemesiyle karakterize, çocuklarda cinayet ya da kaza, erişkinlerde genellikle kaza orijinli mekanik asfiksi türü