(Aicardi's syndrome) beyindeki corpus callosum bölgesinin doğumsal yokluğu, gözde retinopatiler, spazmlar ve epileptik nöbetler, zeka geriliği ile karakterize, kız çocuklarında daha çok görülen konjenital sendrom