(acquired immunodeficiency syndrome) hasta ya da portörlçrlp cinsel ilişki, infekte kan ve ürünlerinin transfüzyonu, hasta ya da portörlerde kullanılmış enjektörlerin sağlıklı kişide tekrar kullanılması vb yollarla bulaşan, H1V adı verilen virüsün neden olduğu, ortalama 2-4 haftalık bir kuluçka devrinden sonra ateş, bitkinlik, artraljj yaygın jenfadenojaJti gibi akut nonspesifik virüs sendromu bulgularıyla başlayan, daha sonra normalde hastalık yapmayan canlı etkenlerin oluşturduğu infeksiyon hastalıkları ve bağışıklık sisteminin bozulmasıyla ortaya çıkan kanserlerin (Kaposi sarkomu, lenfomalar) eklendiği, yaygın lenfadenopatinin giderek artığı ve hastalarda güçsüzlük ile aşırı zayıflamanın belirginleştiği, kronik aseptik meniniit, periferik nöropati, halüsinasyonlar, böbrek hastalıkları, kanamalar ve pıhtılaşma bozuklukları ile seyrederek ölümle sonlanan infeksiyon hastalığı