(familial Mediterennean fever; FMF) Akdeniz bölgesi insanlarında, ermenilerde ve yahudilerde rastlanan, kısa süreli ateş fırlamalarının yanısıra karın, göğüs ve eklem ağrıları, peritonit, plörit, eritemli deri döküntüleri ile karakterize, hastaların bir bölümünde oluşan amiloidoza bağlı böbrek yetmezliğiyle sonlanan, kalıtsal bir hastalık; periodik hastalık; ayrıca bkz böbrek amiloidozu