(agitation) akli arıza sonucu oluşan aşırı huzursuzluk; hastanın bağırıp çağırması, şarkı söylemesi, küfürler savurması, yerinde duramama, çevresindekilere saldırma, vurupkırma, aşırı uykusuzluk gibi bulgularla karakterize psikiyatrik tablo