(melaneholia agita-ta) sıkıntı ve ajitasyonun birarada olduğu, aşın hareketliliğin ve intiharın sık görüldüğü melankoli türü