(achalasia) özofagus fonksiyonlarının bir süre için kaybolduğu, katı ve sıvıların yutulamamasıyla karakterize, nedeni bilinmeyen nörojen kökenli klinik tablo; akalazi