(acanthosis) deride hücre artışına bağlı olan kalınlaşma