(acatalasia) katalaze enziminin doğumsal eksikliği, yineleyen ağız ve çevresi infeksiyonlarının sık görüldüğü hastalık