(acatalepsia) anlama bozukluğu, mental yetersizlik