(lung; pulmo) göğüs boşluğunda sağ ve sol iki ana kütleden oluşan solunum organı (sağ akciğer üç, sol akciğer genellikle iki bazan üç lobdan oluşur, trakcanın devamı olarak gelen iki ana bronş akciğerlere girdikten kısa bir süre sonra loblara giden dallarını verir. Bronşlar dallanarak daha küçük çaplı borucukular olan bronşiollere ayrılır, bronşioller alveollere girerken çok ince duktuslara dönüşürler. Akciğerin ana fonksiyonu alveol adı verilen, damardan zengin ve septum adı verilen bölmelerle birbirinden ayrılmış küçük odacıklarda gerçekleşir)