(alveoli pulmonis; air sacs) akciğerdeki hava borucuklarının sonlandığı küçük kesecikler biçimindeki yapılar; akciğerde havanın ulaşabildiği en son ünite; hava kesecikleri