(pulmonary embolism) uzun süren hareketsizlikler, konjestif kalp yetmezliği, karın ve bacak ameliyatları, gebelik, oral kontraseptiflerin kullanımı gibi nedenlere bağlı olan, pelvis ya da alt ekstremitelerin venalarından kökenli tromboembolizm ya da sindirim sistemi kanserlerinden kökenli tümör embolizmi, kemik kırıklarına bağlı yağ embolizmi sırasında akciğer arterlerinin tıkanmasına bağlı olarak gelişen, dispne, anksiete, göğüs ağrısı, hipotansiyon, şok, sağ kalp yetmezliği, hemoptiziyle karakterize, yineleyen akciğer embolizmi olgularında yerleşik sağ kalp yetmezliği bulgularının saptandığı, akciğer infarktının görülebildiği tablo; pulmoner embolizm