(pulmonary tuberculosis-childhood type) genellikle primer komplekstir (primer komplekste akciğerde küçük bir lezyon, mediasten lenf düğümlerinde adenit tüberküloz ve akciğerle lenf düğümleri arasındaki lenf yollarında toplu iğne başı büyüklüğünde minik granulomlar) ve olay genellikle bu aşamada kalır, progresif nitelik kazanmaz, primer kompleks sırasında serofibrinöz bir plörezi bulunabilir