(pulmonary tuberculosis-adult type) genellikle akciğerlerden birinin apeksinde başlayan, kazeifikasyon nekrozu içeren, zamanla içleri boşalarak kaviteler oluşturan lezyonlarla karakterize, bronşlarla yayılan mikroplu materyalin yeni hastalık odakları meydana getirdiği, canlı etkenin çoğu organa kan yoluyla ve yutulan infekte mateyalle yayıldığı, klinik incelemede öksürük, balgam, hemoptizi, plevra etkilenmesi ve yan ağrısı, dispne gibi bulgular saptanan, komplikasyonları arasında empiyem, kanama, amiloidoz, kanserleşme, vb sonuçların bulunduğu infeksiyon hastalığı