dağ hastalığı (high altitude sickness; mountain sickness) yüksek dağlara ve deniz düzeyinden belirli bir yüksekliğe kısa sürede çıkanlarda görülen, oksijen basıncının yetersizliği sonucu beliren tablo; akut tipindeMcosta hastalığı) birkaç saat içerisinde yorgunluk, kulak çınlaması, solunum güçlüğü, başağrısı, bulantı ve kusma; kronik tipinde (Andes hastalığı, Monge hastalığı) sekonder polisitemi, bronşit, larenjit, siyanoz, yorgunluk, başağrısı, bulantı, kusma, parestczi, stupor, iştahsızlık, görme bozukluğu, kemik iliği hiperplazisi, el ve ayak parmaklarında osteopati bulgularıyla karakterize, akut akciğer ve beyin ödemine bağlı ölümle sonlanabilen tablo