dolaşım kollapsı (circulation sehock) konjestif kalp yetmezliği olmaksızın gelişen dolaşım yetmezliği; şok